Wizyta ks. biskupa Jerzego Mazura

Drukuj

„Bądź pozdrowiony Gościu nasz”

22 marca 2012 r. nasza szkoła miała zaszczyt gościć ks. biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Wyjątkowego gościa oraz Dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Ełckiej ks. Wojciecha Kotarskiego, proboszcza parafii św. Józefa ks. Andrzeja Jarząbka i kleryka WSD przed budynkiem szkoły przywitał Dyrektor szkoły Stefan Piech wraz z Z-cą Lilą Bogdańską, katechetką Anną Putrą i harcerzami. Dalsza część powitania odbyła się w sali gimnastycznej w obecności wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły, a także rodziców.

Jako pierwsza zabrzmiała powitalna piosenka „Bądź pozdrowiony gościu nasz”. Następnie w imieniu uczniów Ania Tabiś powitała biskupa pięknymi słowami, min. „Przychodzisz do nas jako Apostoł XXI wieku, przychodzisz do nas jako ten, który wezwanie Chrystusa <<Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię>> uczynił treścią swojego życia. Słowa te przywiodły Cię dzisiaj do nas – do dzieci, które kochają Jezusa i chcą Go coraz lepiej poznawać”.
Potem nastąpiła inscenizacja, która wraz z pieśniami była podziękowaniem za obecność ks. biskupa wśród nas.

Po przedstawieniu głos zabrał Dyrektor szkoły, który podziękował ks. biskupowi za obecność i podkreślił znaczenie i rolę kościoła w naszym życiu. Wraz z Panią Wicedyrektor oraz uczennicą Patrycją Oszkinis, wręczył pamiątkowy album o patronie szkoły Marszałku Józefie Piłsudskim. Kilka zdań pozdrowień przekazał również ks. proboszcz Andrzej Jarząbek .

Następnie głos zabrał nasz gość ks. biskup Jerzy Mazur. Podziękował za piękne powitanie i wspaniałą inscenizację. Ciepłymi słowami nawiązał dialog z dziećmi oparty na przeżytej, wzruszającej inscenizacji, a na zadawane pytania, dzieci chętnie, chórem odpowiadały. Podkreślił również potrzebę codziennej modlitwy, aby swoim życiem dążyć do celu, którym jest niebo i Jezus Chrystus.

Na zakończenie odmówiliśmy wspólnie modlitwę, po której ks. biskup udzielił swojego pasterskiego błogosławieństwa. Następnie ks. biskup zwiedził szkołę oraz spotkał się z radą pedagogiczną w pokoju nauczycielskim. W tym czasie w sali gimnastycznej, pod przewodnictwem kleryka WSD w Ełku była dalsza część spotkania z uczniami.  W niezwykle miłej atmosferze pieśni religijnych, wspaniałego, żywego dialogu oraz wspólnej zabawy szybko upłynął czas.

Ta radosna i serdeczna wizyta na długo zostanie w naszej pamięci, a przede wszystkim w naszych sercach.
Zapewniamy ks. biskupa o pamięci i modlitwie w Jego intencjach.

Fot. Cezary Barwicki, Kajetan Balcerek

Wystąpienie Pana Dyrektora Stefana Piecha

Szanowni Państwo

Witam serdecznie dzieci, nauczycieli i rodziców.

Spotykamy się w szczególnym dla Nas, dniu w którym gościmy w naszej szkole osobę ważną dla kształtowania i formowania postawy ideowej ludzi wierzących.

Witam serdecznie Ordynariusza Diecezji Ełckiej Jego Ekscelencję księdza Biskupa - Jerzego Mazura.
Witam księży diakonów, oraz ks. proboszcza Parafii św. Józefa Robotnika - Andrzeja Jarząbka.

Ekscelencjo - Księże Biskupie - dziękujemy, że zaszczyciłeś swoją obecnością naszą szkolną społeczność.

Niech Twój pobyt w naszej szkole umocni w nas przeświadczenie o wspólnocie w jakiej istniejemy. We wspólnocie, którą spaja miłość do Ojczyzny i wiara chrześcijańska.

Niech Twoja obecność jest świadectwem faktu niezaprzeczalnego, że nie będzie wolnej Polski bez Kościoła, który stanowi fundament kultury i dziejów naszego Narodu i Państwa.

Chcielibyśmy, aby Wasza Ekscelencja opuszczając naszą społeczność i mury naszej szkoły utwierdziła się w przekonaniu, że zdajemy sobie sprawy ze szczególnej misji Kościoła i szkoły. Mamy świadomość nierozerwalnego związku Polski z kościołem rzymskokatolickim czego świadectwem jest przeszłość i historia Rzeczypospolitej.

Zdajemy sobie sprawę, że naród bez przeszłości nie ma przyszłości - nie ma prawa istnieć. A ci, którzy rozpoczynają wojnę z Kościołem naruszają fundamenty naszej Ojczyzny, spychają społeczeństwo w otchłań niepokoju i zachwiania równowagi i porządku zawartego w Dekalogu.

Bóg zapłać za dobre słowo, za modlitwę za naszą szkołę. Na pamiątkę tego szczególnego dnia, proszę w imieniu swoim, nauczycieli, rodziców dzieci i pracowników szkoły o przyjęcie Albumu o patronie naszej szkoły. Niech przypomina Waszej Ekscelencji o spotkaniu ze społecznością Szkoły na której sztandarze widnieje napis Bóg Honor Ojczyzna.

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg