e-lekcje scholaris.pl

Drukuj

ARYTMETYKA

1. Podzielność liczb (2)
2. Liczby wymierne (1)

3. Liczby wymierne (2)
4. Liczby dziesiętne i ułamki
5. Działania na liczbach wymiernych (1)
6. Działania na liczbach wymiernych (2)

PLANIMETRIA

7. Jednostki i pomiary (2)
8. Kąty i figury na płaszczyźnie
9. Proste i kąty (1)
10. Proste i kąty (2)
11. Czworokąty i ich własności (1)
12. Położenie prostych i kąty w trójkącie (1)
13. Położenie prostych i kąty w trójkącie (2)
14. Trójkąty (1)
15. Trójkąty (2)
16. Własności figur płaskich
17. Pole powierzchni prostokąta
18. Przekształcenia na płaszczyźnie

STEREOMETRIA

19. Kąty i bryły w przestrzeni
20. Bryły – rzuty i siatki (1)
21. Bryły – rzuty i siatki (2)
22. Pole powierzchni graniastosłupa
23. Objętość i pole powierzchni graniastosłupa (1)
24. Objętość i pole powierzchni ostrosłupa (1)

ALGEBRA

25. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
26. Wyrazy podobne
27. Działania na wyrażeniach algebraicznych
28. Proste równania liniowe

GEOMETRIA ANALITYCZNA

29. Układ współrzędnych

Dodaj komentarz