Informacja do rodziców

Od 2004r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi  działa 2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Aves”.  Jej członkami są uczniowie naszej szkoły oraz gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich. Drużyna jest  częścią Związku Harcerstwa Polskiego – ZHP. Już od trzynastu lat harcerze doskonalą swoje charaktery, uczą się  samodzielności, poznają harcerstwo, działają na rzecz środowiska lokalnego. W czasie wakacji uczestniczą w  obozach harcerskich, podczas ferii zimowych wyjeżdżają na zimowiska, a w trakcie roku szkolnego często biorą udział w rajdach, biwakach, festiwalach, konkursach.

W roku szkolnym 2017/2018 drużyna  kontynuuje swoją działalność. Zbiórki odbywają się w piątki od godz. 1700 do 1900 w szkolnej harcówce lub w terenie. Do drużyny mogą zapisywać się uczniowie od IV klasy szkoły podstawowej. Po odbyciu 3-miesięcznego okresu próbnego zostają członkami drużyny, a po zdobyciu podstawowej wiedzy harcerskiej składają Przyrzeczenie Harcerskie i zostają harcerzami.

Drużynę prowadzi instruktor z dużym doświadczeniem harcerskim – Małgorzata Wojciechowska-Gutowska (nauczycielka przyrody, biologii, geografii).

CZUWAJ!

- INFORMACJA DO RODZICÓW I POZWOLENIE NA UDZIAŁ W ZBIÓRKACH

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg