OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się  dnia 01.09.2015r. (wtorek)  o godz. 9.00 w sali gimnastycznej dla wszystkich oddziałów w szkole.

Dyrektor szkoły

DOŻYWIANIE

Drukuj

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi informuje, iż od dnia 02.09.2015r. (środa) pełny obiad dla dzieci kosztuje 4zł.

Opłaty za obiady dokonuje się w sekretariacie szkoły od 01–15 dnia każdego miesiąca z góry.

Odpisy za obiad uzyskuje się na podstawie zgłoszonej nieobecności ucznia w sekretariacie szkoły tel. 876150884 do godziny 8:30 bieżącego dnia.

Dyrektor Szkoły

WYPRAWKA SZKOLNA

Drukuj

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi informuje, iż wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników „WYPRAWKA SZKOLNA„ (dotyczy uczniów klas III), są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Ustala się dzień 10 września 2015r. jako ostateczny termin złożenia wniosku.

Zarządzenie Burmistrza Gołdapi

Strona 1 z 218